Viivi FI15107/16

Pevisa tarkastettu, silmät ja polvet terveet!

Kokeista: LINT 1 78p, LINT 2 69p.

Näyttelystä: JUN ERI JUK1 SA PN1 SERTI ROP!

Viivi on yhteisomistuksessa Juha Möttösen ja Virve Lampisen kanssa.

Kuvat: Virve Lampinen

Viivi 3kk